Köpekler

Adım Adım Bırak Komutu Eğitimi

Köpeklerin sahipleriyle kurdukları bağ, aslında aralarındaki ortak dilin sonucu oluşur. Köpek sahiplerinin vücut dili ve kelimelerle köpeklerine istediklerini yaptırma şansı vardır. Bu ilişkinin kurulabilmesi için köpeklere bir dizi eğitim verilmektedir. Çok çeşitli alt yapısı olan bu eğitimlerden temel itaat eğitimi, en önemli konuyu içinde barındırır.

Köpeğe farklı komutların öğretilmesiyle günlük yaşamda oluşabilecek birçok problemin önüne geçilir. Gel, git, yat, otur komutları kadar önemli olan bir diğer komut da bırak komutudur. Her köpek cinsinde ya da her yaşta öğretilebilecek bu komut her alanda kurtarıcı niteliği taşımaktadır.

Kıymetli bir eşyanın köpeğin ağzında görülmesi durumunda ya da köpek zarar verecek bir şeyi yemeye çalıştığında ağzındakini derhal bırakması gerektiği için bırak komutu bazen çok önemli hale gelebilmektedir. Bir takım yollar izlenerek öğretilebilecek bırak komutu sayesinde köpeğe tek bir kelimeyle yapılması isteneni anlatmak kolaylaşacaktır. İçinde bulunulan zor durumdan bir an önce kurtulmayı sağlayan adım adım bırak komutu eğitimi birkaç adımda verilebilir.
Bırak Komutu Köpeklere Nasıl Öğretilir?

– İlk adımda köpeğin sürekli bulunduğu, onun için sıradan olan bir ortamda; dikkatini çekecek ya da ilgisini dağıtacak hiçbir nesne veya insan olmadığından emin olarak karşısına oturulmalıdır. Buradaki en önemli nokta köpeğin eğitimi terk etmesine sebep olacak her hangi bir dış etkenin olmadığından emin olunmasıdır.

Ses, gürültü ya da dikkat dağıtacak herhangi bir cisim olmadan köpeğin sahibine odaklanması sağlanmalıdır.
– İkinci adımda, eğitimi veren kişi bir eline köpek için pek önemi olmayan her zaman ulaşabileceği bir yiyecek, diğer eline ise köpek için çok büyük bir ödül anlamına gelen bir yiyecek almalıdır. Bu yiyecekler bir parça ekmek ve bir parça et olabilir.

– Üçüncü adım olarak, köpeğe hiçbir şey söylemeden önce ekmeği uzatıp yemek için harekete geçtiğinde geri çekmekle eğitime başlanır. Ekmek kesinlikle köpeğe verilmeden avuç kapatılmalı ve  ‘evet’ komutundan sonra diğer avuçtaki et uzatılmalıdır. Köpek eğer ekmeğe olan isteğinden vazgeçmez ve almaya çalışırsa ekmek uzak bir yere konur ve çalışma sonlandırılır. Eğer diğer avuçtaki ete karşı ilgisi kaymış ise ödül olarak et köpeğe verilmelidir.

– Bir önceki adımda uygulanan eğitim bir süre sonra dördüncü adım olarak tekrar edilir. Bırakılması istenecek olan yiyecek tekrar uzatılır ve köpek almaya çalışmazsa tekrar ‘evet’ komutu ile ödül olan et uzatılır. Köpek sevilerek bu davranışı ödüllendirilir. Ancak ekmeği almakta yine ısrar ederse avucu kapatarak alması engellenmelidir. Köpeğin bu alıştırmaların ardından bir süre sonra ekmeğe olan isteği yok olacaktır. Bu durum gözlendiğinde büyük ödül olan et ‘evet’ komutu ile tekrar verilmeli ve sevgi gösterilmelidir.

– Beşinci adım 3. ve 4. adımların bol bol tekrar edilmesidir. Köpeklerin eğitiminde en önemli konu oluşturulan davranışın kalıcı olabilmesi için yapılan tekrarlardır. Alışkanlığı kazandırmaktan çok tekrar kısmı çok önemlidir. Yapılan tekrarlarla bir süre sonra köpek ekmeği almaması gerektiğini ve almadığı takdirde ödül alacağını öğrenecektir.

– Son adım olarak köpeğin öğrendiği davranışın bırak komutu ile ilişkilendirilmesi vardır. Yapılan bol tekrarlarla beraber artık ekmeği uzattıktan sonra ‘evet’ yerine ‘bırak’ komutu verilerek avuç kapatılır ve köpeğin bu ikisi arasında ilişki kurması sağlanır. ‘Bırak’ sözcüğünün ardından o nesneden vazgeçmesi durumunda ödül alacağını öğrenecektir. Zamanla ekmeği bırakır ve beklerse eğitim başarılı olmuş demektir ve her seferinde ödül olan et verilmelidir.

Eğitim Verilirken Dikkat Edilmesi Gereken Konular

– Eğitim sırasında uzatılan nesneleri köpeğe her zaman aynı açıdan vermemek gerekir. Yerden, ayakta ya da otururken değişik açılardan eğitim tekrarlanmalıdır.

– Eğitim sırasında verilen ekmeğin dışında sıradan başka objelerle de alıştırma yapılmalıdır.

– Eğitimin başladığı sakin odanın dışında da bir süre sonra tekrarlara başlanmalıdır. Böylece köpek bu davranışı sadece o odada göstermesi gerektiği anlamını çıkarmaz.

– İlerleyen aşamalarda köpeğin karşısında durarak değil de farklı uzaklıklardaki mesafelerden ‘bırak’ komutu verilmelidir.

– Eğitimin en başında olmaması gereken dikkat dağıtıcı obje, hayvan ya da insanların yanında da bol bol tekrar yapılmalıdır.

– Dışarıda yapılan yürüyüşler sırasında ‘bırak’ komutunu sık sık kullanarak davranışın pekiştirilmesi sağlanmalıdır.

– Eğitimin başarıya ulaşmasındaki en önemli nokta bırakılması istenen nesneleri gittikçe daha cazip nesneler haline getirmektir. Zor ya da zaman alan bir eğitim olmayan adım adım bırak komutu eğitimi kısa sürede öğretilecek yararlı bir eğitimdir.

This Post Has 3 Comments

  1. Yasemin Uçarkuş Reply

    Çok güzel bir yazı olmuş

  2. özge elitas Reply

    bilgilendirici bir yazı…

  3. Yasemin Uçarkuş Reply

    Faydalı bir yazı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.